Websitesi Kullanım Şartları

Anasayfa / Websitesi Kullanım Şartları

Sitemizi ziyaret ederek, üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Kullanım koşulları modsoftbilisim.com adresinde yer almaktadır. Modsoft Bilişim bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları, modsoftbilisim.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Modsoft Bilişim hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Modsoft Bilişim altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

Modsoft Bilişim web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Modsoft Bilişim'e aittir. Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları, Modsoft Bilişim web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Modsoft Bilişim'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları, Modsoft Bilişim web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Modsoft Bilişim'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Modsoft Bilişim web sitesini kullanamaz.

Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, Modsoft Bilişim web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Modsoft Bilişim, Modsoft Bilişim web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Modsoft Bilişim, Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcılarının ve üyelerinin, Modsoft Bilişim web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Modsoft Bilişim, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Modsoft Bilişim web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Modsoft Bilişim web sitesi üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Modsoft Bilişim'ün söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.Modsoft Bilişim üyelerinin Modsoft Bilişim üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Modsoft Bilişim'in her zaman, tek taraflı olarak Modsoft Bilişim web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Modsoft Bilişim, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Modsoft Bilişim'e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

Modsoft Bilişim, Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, Modsoft Bilişim web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Modsoft Bilişim, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Modsoft Bilişim'ün kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

Modsoft Bilişim web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, Modsoft Bilişim web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

İletişim

Whatsapp : +90 (546) - 913 3401

E-Posta : iletisim@modsoftbilisim.comHakkımızda

Modsoft Bilişim Teknolojileri ve Arge San.Tic.Ltd.Şti., titiz, disiplinli ve akılcı yaklaşımı ile yazılım sorunlarına pratik çözümler getiren, girişimlerinde müşteri memnuniyetini hedef alarak hareket eden, yenilik ve teknolojilere açık, araştırma ve geliştirmeyi kendine alışkanlık haline getirmiş bir oluşumdur.